Home -> Coins and banknotes -> My banknote collection -> Africa -> Sao Tome & Principe [ Romana] [ English] [ Italiano]

My banknote collection from Sao Tome & Principe

(select only values: 5 Dobras(1), 10 Dobras(1), 20 Dobras(1), 50 Dobras(2), 100 Dobras(2), 500 Dobras(2), 1000 Dobras(2), 5000 Dobras(1), 10000 Dobras(1), 20000 Dobras(3), 50000 Dobras(2), 100.000 Dobras(1)).

50 Dobras
(30 sep) 1982 [#56]
20 mar 2013

100 Dobras
(30 sep) 1982 [#57]
19 aug 2011

100 Dobras
(4 jan) 1989 [#60]
21 may 2015

500 Dobras
(4 jan) 1989 [#61]
White margins; printer: Thomas de la Rue
11 mar 2011

1000 Dobras
(4 jan) 1989 [#62]
19 aug 2011

500 Dobras
(26 aug) 1993 [#63]
Printed margins
8 may 2008

1000 Dobras
(26 aug) 1993 [#64]
25 may 2012

5000 Dobras
(26 aug) 2004 [#65]
Two security threads
12 feb 2009

10000 Dobras
(26 aug) 2004 [#66]
Two security threads
11 mar 2011

20000 Dobras
(26 aug) 2004 [#67b-c]
Two security threads; signature title: ... e do Planeamento
20 jan 2016

20000 Dobras
(10 dec) 2010 [#67d]
Two security threads; signature title: ... e Cooperacao International
25 may 2012

20000 Dobras
(31 dec) 2013 [#67e]
Two security threads; signature title: ... e Financas
15 oct 2016

50000 Dobras
(26 aug) 2004 [#68]
Signature title: ... e do Planeamento
20 jan 2016

50000 Dobras
(31 dec) 2013 [#68]
Signature title: ... e Financas
27 nov 2015

100.000 Dobras
(31 dec) 2013 [#69]
22 nov 2019

5 Dobras
(21 oct) 2016 [#70]
25 may 2018

10 Dobras
(21 oct) 2016 [#71]
25 may 2018

20 Dobras
(21 oct) 2016 [#72]
28 jan 2019

50 Dobras
(21 oct) 2016 [#73]
23 nov 2018

Total of 19 banknotes from Sao Tome & Principe in my personal collection.