Home -> Coins and banknotes -> My banknote collection -> Oceania -> Tonga -> 1 Pa'anga [ Romana] [ English] [ Italiano]

My banknote collection from Tonga

Only banknotes valued at 1 Pa'anga.

1 Pa'anga
(20 may) 1988 [#19]
Issuer on back: GOVERNMENT OF TONGA
21 may 2011

1 Pa'anga
(ND) [#25]
Issuer on back: NATIONAL RESERVE BANK OF TONGA
18 mar 2015

1 Pa'anga
(ND) [#31]
29 sep 2006

1 Pa'anga
(ND) [#37]
12 dec 2009