Home -> Coins and banknotes -> My banknote collection -> Oceania -> Tonga -> 2 Pa'anga [ Romana] [ English] [ Italiano]

My banknote collection from Tonga

Only banknotes valued at 2 Pa'anga.

2 Pa'anga
(ND) [#26] .
Issuer on back: NATIONAL RESERVE BANK OF TONGA
12 sep 2016

2 Pa'anga
(ND) [#32]
12 feb 2009

2 Pa'anga
(ND) [#38]
12 dec 2009

2 Pa'anga
(ND) [#44]
14 oct 2015