Home -> Coins and banknotes -> My coin collection -> Americas -> Brazil -> 50 Cruzeiros [ Romana] [ English] [ Italiano]

My coin collection from Brazil

Only coins valued at 50 Cruzeiros.

50 Cruzeiros
1965 [#574]
Cupro-nichel
22 may 2004

50 Cruzeiros
1984 [#594.1]
Otel inoxidabil
2 apr 1997

50 Cruzeiros
1985 [#594.2]
Otel inoxidabil
5 apr 2003

50 Cruzeiros
1991 [#620.2]
Otel inoxidabil
13 jul 2002

See also: