Acasa -> Monede si bancnote -> Colectia mea de monede -> Asia -> Israel [ Romana] [ English] [ Italiano]

Colectia mea de monede din Israel

Israel

(selecteaza doar valorile: 1 pruta(1), 5 prutah(1), 1 agora(4), 1 new agora(1), 10 prutah(4), 25 prutah(2), 5 agorot(4), 5 new agorot(1), 50 prutah(3), 10 agorot(6), 10 new agorot(1), 100 prutah(2), 25 agorot(2), 250 prutah(2), 50 agorot(6), 50 new agorot(2), 500 prutah(1), 1 Lirah(5), 1 New sheqel(4), 1 Sheqel(6), 2 New sheqalim(2), 2 Sheqalim(5), 5 Lirot(13), 5 New sheqalim(3), 5 Sheqalim(1), 10 Lirot(19), 10 New sheqalim(1), 10 Sheqalim(3), 25 Lirot(13), 25 Sheqalim(2), 50 Lirot(4), 50 Sheqalim(2), 100 Lirot(2), 100 Sheqalim(3), 200 Lirot(1)).

1 pruta
1949 [#9]
Aluminiu
21 dec 2001

5 prutah
1949 [#10]
Bronz
21 dec 2001

10 prutah
1949 [#11]
Bronz
21 dec 2001

25 prutah
1949 [#12]
Cupro-nichel
5 apr 2003

25 prutah
1954 [#12a]
Nickel clad steel
21 dec 2001

50 prutah
1949 [#13.1]
Cupro-nichel
26 nov 2001

50 prutah
1954 [#13.2]
Cupro-nichel
21 dec 2001

50 prutah
1954 [#13.2a]
Nickel clad steel
10 apr 2004

100 prutah
1955 [#14]
Cupro-nichel
26 nov 2001

250 prutah
1949 [#15]
Cupro-nichel
11 apr 2003

250 prutah
1949 [#15a]
Argint 500
22 nov 2013

500 prutah
1949 [#16]
Argint 500
22 nov 2013

10 prutah
1952 [#17]
Aluminiu
21 dec 2001

100 prutah
1954 [#18]
Nickel clad steel
19 nov 2005

10 prutah
1957 [#20]
Aluminiu
21 dec 2001

10 prutah
1957 [#20a]
Copper plated aluminium
19 nov 2005

5 Lirot
1958 [#21]
Argint 900
10 Independence - Menorah
22 nov 2013

1 Lirah
1958 [#22]
Cupro-nichel
Hanukkah
10 mar 2019

5 Lirot
1959 [#23]
Argint 900
11 Independence - Ingathering of exiles
22 nov 2013

1 agora
1961 [#24.1]
Aluminiu

1 agora
1975 [#24.2]
Aluminiu
Star of David in field
21 nov 2014

5 agorot
1974 [#25]
Bronz-Aluminiu

5 agorot
1976 [#25b]
Aluminiu

5 agorot
1975 [#25c]
Cupro-nichel
Star of David in field
21 nov 2014

10 agorot
1975 [#26]
Bronz-Aluminiu

10 agorot
1977 [#26b]
Aluminiu

10 agorot
1975 [#26c]
Cupro-nichel
Star of David in field
21 nov 2014

25 agorot
1976 [#27]
Bronz-Aluminiu

25 agorot
1975 [#27b]
Cupro-nichel
Star of David in field
21 nov 2014

5 Lirot
1961 [#33]
Argint 900
13 Independence - Ark of the law
22 nov 2013

5 Lirot
1962 [#35]
Argint 900
14 Independence - Negev industrialization
22 nov 2013

50 agorot
1979 [#36.1]
Cupro-nichel
No star of David in field

50 agorot
1975 [#36.2]
Cupro-nichel
Star of David in field
21 nov 2014

1 Lirah
1963 [#37]
Cupro-nichel
11 apr 2003

1 Lirah
1962 [#38]
Cupro-nichel
Italian lamp
17 aug 2011

5 Lirot
1964 [#43]
Argint 900
16 Independence - Israel Museum
22 nov 2013

5 Lirot
1965 [#45]
Argint 900
17 Independence - Knesset Building
22 nov 2013

5 Lirot
1966 [#46]
Argint 900
18 Independence - Abstract design
22 nov 2013

1 Lirah
1978 [#47.1]
Cupro-nichel
No star of David in field

1 Lirah
1975 [#47.2]
Cupro-nichel
Star of David in field
21 nov 2014

5 Lirot
1967 [#48]
Argint 900
19 Independence - Port of Eilat
22 nov 2013

10 Lirot
1967 [#49]
Argint 900
Wailing Wall
Three stars on edge
22 feb 2004

10 Lirot
1968 [#51]
Argint 900
20 Independence - City View
22 nov 2013

10 Lirot
1969 [#53]
Argint 900
21 Independence - Shalom
22 nov 2013

10 Lirot
1970 [#55]
Argint 900
22 Independence - 100 Mikveh Israel
22 nov 2013

10 Lirot
1970 [#56.1]
Argint 900
Pidyon Haben
Plain edge
6 mar 2010

10 Lirot
1971 [#57.1]
Argint 900
Pidyon Haben
Plain edge
22 nov 2013

10 Lirot
1971 [#58]
Argint 900
Atomic reactor
22 nov 2013

10 Lirot
1971 [#59.1]
Argint 900
Let my People Go
22 nov 2013

10 Lirot
1972 [#62]
Argint 900
24 Independence - Rocket
22 feb 2004

5 Lirot
1972 [#69.1]
Argint 750
Russian Lamp
Plain edge; Star of David at bottom
22 nov 2013

5 Lirot
1972 [#69.2]
Argint 750
Russian Lamp
Reeded edge; Letter Mem at bottom
22 nov 2013

10 Lirot
1973 [#70.1]
Argint 900
Pidyon Haben
Plain edge; Star of David at bottom
21 oct 2011

10 Lirot
1973 [#71]
Argint 900
25 Independence - Document
22 nov 2013

5 Lirot
1973 [#75.1]
Argint 500
Babylonian Lamp
Plain edge; Star of David below 5
22 nov 2013

5 Lirot
1973 [#75.2]
Argint 500
Babylonian Lamp
Reeded edge; Letter Mem below 5
22 nov 2013

10 Lirot
1974 [#76.1]
Argint 900
Pidyon Haben
Plain edge; Star of David at left
10 mai 2013

10 Lirot
1974 [#76.2]
Argint 900
Pidyon Haben
Reeded edge; Letter Mem at left
22 nov 2013

10 Lirot
1974 [#77]
Argint 900
26 Independence - Scroll and text
Star of David at bottom
22 nov 2013

10 Lirot
1974 [#77]
Argint 900
26 Independence - Scroll and text
Letter Mem at bottom
22 nov 2013

10 Lirot
1974 [#78.1]
Argint 500
Pidyon Haben
Plain edge, Star of David at bottom
12 dec 2009

25 Lirot
1974 [#79.1]
Argint 935
1 Death of David Ben Gurion
Plain edge; Star of David below menorah
22 nov 2013

25 Lirot
1974 [#79.2]
Argint 935
1 Death of David Ben Gurion
Reeded edge; Letter Mem below menorah
15 iul 2003

25 Lirot
1975 [#80.1]
Argint 900
Pidyon Haben
Plain edge; Star of David at bottom
21 oct 2011

25 Lirot
1975 [#80.2]
Argint 900
Pidyon Haben
Reeded edge; Letter Mem at bottom
22 nov 2013

25 Lirot
1975 [#81]
Argint 800
25 State Bonds
Star of David at bottom
22 nov 2013

10 Lirot
1975 [#84.1]
Argint 500
Holland Lamp
Plain edge; Star of David at bottom
22 nov 2013

10 Lirot
1975 [#84.2]
Argint 500
Holland Lamp
Reeded edge; Letter Mem at bottom
22 nov 2013

25 Lirot
1976 [#85]
Argint 900
28 Independence - Text
Star of David at bottom
22 nov 2013

25 Lirot
1976 [#85]
Argint 900
28 Independence - Text
Letter Mem at bottom
22 nov 2013

25 Lirot
1976 [#86.1] M
Argint 800
Pidyon Haben
Plain edge; Star of David at top
23 mai 2014

25 Lirot
1976 [#86.2] M
Argint 800
Pidyon Haben
Reeded edge; Letter Mem at top
22 nov 2013

10 Lirot
1976 [#87.2]
Argint 500
American Lamp
Reeded edge; Letter Mem at right
22 nov 2013

25 Lirot
1977 [#88]
Argint 500
29 Independence - Castle and Bird
Star of David at bottom left
22 nov 2013

25 Lirot
1977 [#88]
Argint 500
29 Independence - Castle and Bird
Letter Mem at bottom left
22 nov 2013

25 Lirot
1977 [#89.1]
Argint 900
Pidyon Haben
Plain edge; Star of David at upper right
22 nov 2013

25 Lirot
1977 [#89.2]
Argint 900
Pidyon Haben
Reeded edge; Letter Mem at upper right
22 nov 2013

5 Lirot
1979 [#90]
Cupro-nichel
3 feb 2003

50 Lirot
1978 [#92.1]
Argint 500
30 Independence - Tree and text
Lettered edge; Star of David at bottom
22 nov 2013

50 Lirot
1978 [#92.2]
Argint 500
30 Independence - Tree and text
Reeded edge; Letter Mem at bottom
22 nov 2013

50 Lirot
1979 [#95]
Argint 500
31 Independence - Mother and Childern
Star of David at bottom
22 nov 2013

50 Lirot
1979 [#95]
Argint 500
31 Independence - Mother and Childern
Letter Mem at bottom
22 nov 2013

100 Lirot
1979 [#103.1]
Argint 500
Egyptian lamp
Plain edge; Star of David at right
22 nov 2013

100 Lirot
1979 [#103.2]
Argint 500
Egyptian lamp
Reeded edge; Letter Mem at right
25 mai 2018

200 Lirot
1980 [#104]
Argint 900
32 Independence - Peace
Star of David at bottom
22 nov 2013

1 new agora
1980 [#106]
Aluminiu
16 feb 2002

5 new agorot
1980 [#107]
Aluminiu

10 new agorot
1982 [#108]
Nickel-bronze
3 sep 2001

50 new agorot
1981 [#109]
Cupro-nichel
Normal strike
22 ian 1998

50 new agorot
1981 [#109]
Cupro-nichel
Piedfort
15 feb 2015

1 Sheqel
1980 [#110.1]
Argint 850
Corfu Lamp
Plain edge
25 nov 2016

1 Sheqel
1983 [#111]
Cupro-nichel
14 apr 1996

2 Sheqalim
1981 [#112]
Argint 825
33 Independence - Book and letters
22 nov 2013

25 Sheqalim
1980 [#114.1]
Argint 900
100 Zeev Jabotinsky
Plain edge
22 nov 2013

25 Sheqalim
1980 [#114.2]
Argint 900
100 Zeev Jabotinsky
Reeded edge
25 nov 2016

2 Sheqalim
1982 [#117]
Argint 850
34 Independence - Portrait
22 nov 2013

5 Sheqalim
1984 [#118]
Bronz-Aluminiu
5 dec 2002

10 Sheqalim
1985 [#119]
Cupro-nichel
3 mar 2001

1 Sheqel
1982 [#123]
Argint 850
Yemen Lamp
22 nov 2014

1 Sheqel
1983 [#127]
Argint 850
Sword in star
22 nov 2014

1 Sheqel
1983 [#129]
Argint 850
Prague Lamp
22 nov 2014

2 Sheqalim
1983 [#130]
Argint 850
35 Independence - Star of David
22 nov 2013

2 Sheqalim
1983 [#131]
Argint 850
Prague Lamp
22 nov 2014

10 Sheqalim
1983 [#134]
Cupro-nichel
Hanukkah
5 apr 2003

1 Sheqel
1984 [#135]
Argint 850
36 Independence
22 nov 2013

2 Sheqalim
1984 [#136]
Argint 850
36 Independence
22 nov 2013

10 Sheqalim
1984 [#137]
Cupro-nichel
Theodore Herzl
2 apr 2004

50 Sheqalim
1984 [#139]
Bronz-Aluminiu
5 apr 2003

100 Sheqalim
1984 [#143]
Cupro-nichel
22 ian 1998

100 Sheqalim
1984 [#146]
Cupro-nichel
Hanukkah
27 feb 2002

50 Sheqalim
1985 [#147]
Bronz-Aluminiu
David Ben-Gurion
5 apr 2003

100 Sheqalim
1985 [#151]
Cupro-nichel
Zeev Jabotinsky
19 nov 2005

1 agora
1986 [#156]
Bronz-Aluminiu
21 dec 2001

5 agorot
2000 [#157]
Bronz-Aluminiu

10 agorot
1991 [#158]
Bronz-Aluminiu
Short 10

10 agorot
1998 [#158]
Bronz-Aluminiu
Tall 10
2 aug 1999

50 agorot
1985 [#159]
Bronz-Aluminiu
27 feb 1998

1 New sheqel
1992 [#160]
Cupro-nichel

1 New sheqel
1994 [#160a]
Otel placat cu nichel
5 apr 2003

1 New sheqel
1986 [#163]
Cupro-nichel
Hanukkah

50 agorot
1986 [#167]
Bronz-Aluminiu
Edmond de Rotschild
2 mar 2002

1 agora
1989 [#171]
Bronz-Aluminiu
Hanukkah
2 mar 2002

10 agorot
1988 [#173]
Bronz-Aluminiu
Hanukkah
11 iun 2002

50 agorot
1990 [#174]
Bronz-Aluminiu
Hanukkah

2 New sheqalim
1988 [#192]
Argint 850
Tunisian Lamp
22 nov 2013

50 agorot
1988 [#196]
Bronz-Aluminiu
40 Independence
27 apr 2006

1 New sheqel
1988 [#198]
Cupro-nichel
Maimonides
27 feb 2002

5 New sheqalim
1990 [#207]
Cupro-nichel

5 New sheqalim
1991 [#217]
Cupro-nichel
Hanukkah
1 sep 2003

5 New sheqalim
1993 [#237]
Cupro-nichel
Chiam Weizmann
2 apr 2004

10 New sheqalim
1995 [#270]
Bimetal
28 mai 2000

2 New sheqalim
2009 [#433]
Otel placat cu nichel
21 oct 2011

Palestina


1 mil
1939 [#1]
Bronz
21mm, 3.2g
23 mar 2002

2 mils
1942 [#2]
Bronz
5 apr 2003

5 mils
1935 [#3]
Cupro-nichel
2 apr 2004

10 mils
1927 [#4]
Cupro-nichel
29 nov 2002

20 mils
1927 [#5]
Cupro-nichel
15 nov 2014

Vezi si:

Total 137 monede din Israel in colectia mea personala.